Sami Hyypiä Akatemia toiminta – osana HJS pelaajan laadukasta arkea


Sami Hyypiä akatemia toiminta on ollut osa Hämeenlinnan Jalkapalloseuran arkea jo muutaman vuoden. Toiminta pitää sisällään niin pelaajien kehittymisen seurantatapahtumia, valmentajakoulutusta kuin seuran henkilökunnankin koulutusta. SHA toimii Eerikkilän Urheiluopistolla Tammelassa vain lyhyen ajomatkan päässä Hämeenlinnasta.

Pyysimme valmennuskeskuksen ja SHA:n johtajaa Kyösti Lampista kirjoittamaan näkemyksiään pelaajan laadukkaasta arjesta HJS Lehteen.


Sami Hyypiä Akatemia toiminta – osa pelaajan laadukasta arkea

 

Pelaajan laadukas arki tarkoittaa sitä, että pelaajan kokonaiskuormitus on tasapainossa päivittäisessä arjessa. Kokonaisuus syntyy urheilusta ja urheilun ulkopuolisesta toiminnasta. Urheilun ulkopuolisista asioissa keskeisimmät asiat ovat:

1) Ravinto ja uni, joiden hyvä tai huono hoito vaikuttaa suoraan urheiluharrastukseen. Ne tuovat energiaa, jaksamista, keskittymiskykyä sekä terveenä säilymistä.

2) Omalla ajalla tapahtuva henkilökohtainen hygienia sekä lihastasapainon, liikkuvuuden hoito vaikuttavat merkittävästi terveenä säilymiseen myös.

3) Koulun ja urheilun hoitamisen, viikoittainen ajankäyttö suunnitelmineen sekä toteutuksineen kouluun, urheiluun, perheeseen, ystäviin sekä päivittäiseen kulkemiseen liittyen on erittäin merkittävä asia tasapainoisessa urheilijan arjessa.

 

 

Urheilutoiminnassa oleellista on, että pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä tuetaan. Päivittäisessä arjessa oikean tasoiset haasteet tuovat onnistumisen elämyksiä, joiden kautta pelaaja kokee itsensä päteväksi.  SHA toiminnassa tulokulmana on pelaajan kokonaisvaltainen kehittäminen sekä kehittymisen seuranta.  Lisäksi SHA toiminnassa seurataan, miten pelaaja kokee seurassa oman joukkueen, valmentajien ja muiden pelaajien toiminnan.  SHA:n toimintatapa tukee valmennuspäälliköiden, valmentajien sekä pelaajan vuorovaikutusta sekä kehittymistä ”oman toiminnan kehittämisen moottoriksi”. Toiminnassa on vuosikellon sisällä valmennuspäälliköiden, valmentajien, pelaajien koulutukset kehittymisenseurantatapahtumineen sekä seurakäynteineen, jotka yhdessä synnyttävät vuoden sisällä ison yhteisen oppimisprosessiin. Kokonaisuutta kehitetään kokoajan kerättyjen faktojen pohjalta, tuloksena ” pelaajan laadukkaampi arki”.

Kyösti Lampinen

EUO VK ja SHA johtaja


Mikä on Sami Hyypiä Akatemia?

 

Suora lainaus sivulta: https://www.eerikkila.fi/valmennuskeskus/sha-jalkapallo/yleistietoa-shan-toiminnasta/

”Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian ja vuosina 2009-2010 toteutetun lajiprosessin lähtökohdista. Akatemian tehtävänä on kehittää suomalaista jalkapalloa kohti kansainvälistä kärkeä yhdessä koko suomalaisen jalkapalloyhteisön sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. SHA keskittyy huippujalkapallovaatimusten mukaisen toiminnan kehittämiseen lapsesta aikuiseksi.

Keskeisiä avainvalintoja ovat

  1. Pelaajan yksilöllinen kokonaisvaltainen kehittymisen seuranta ja kehittäminen
  2. Koulutusten sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen jalkapallovalmennuksen eri kohderyhmille
  3. Sähköisen kehittämisympäristön kehittäminen ja käyttö valmennuksen ja koulutuksen tukena
  4. Jalkapallon tutkimustoiminnan toteuttaminen ja tiedon jakaminen kentälle

TUTKIMUS

Sami Hyypiä Akatemia toteuttaa jalkapalloon liittyvää tutkimustoimintaa yhdessä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) ja UKK-Instituutin kanssa.

Päätutkimuskohteita ovat:

  • pelaajien kokonaisvaltainen kehittyminen uran eri vaiheissa (tekninen, taktinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen)
  • harjoittelun määrän ja laadun kehittyminen
  • yksilö- ja joukkuepelaamisen kehittyminen
  • vammojen ennaltaehkäisy
  • valmentajan ja valmennuspäällikön osaamisen kehittyminen

Sami Hyypiä Akatemia jakaa tutkittua tietoa kentällä vuosittain toteutettavissa seminaareissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi SHA järjestää infotilaisuuksia ympäri Suomea.

MYEERIKKILÄ

MyEerikkilä on valmennuksen ja valmentajakoulutuksen lähtökohdista rakennettu sähköinen kehittämis- ja oppimisympäristö, joka toimii suojatun yhteyden takana internetissä. MyEerikkilän monipuolisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää pelaajan kokonaisvaltaisessa kehittymisen seurannassa ja kehittämisessä sekä erilaisten koulutusprosessien tukena. MyEerikkilä mahdollistaa pelaajien, valmentajien ja valmennuspäälliköiden tehokkaan yhteistyön ajasta ja paikasta riippumatta

Pelaajan näkökulmasta MyEerikkilässä on kaikki tieto, palaute ja materiaali liittyen hänen kehittymiseen, harjoitteluun ja pelaamiseen uran eri vaiheissa. Pelaaja saa MyEerikkilän kautta arvokasta tietoa omasta kehittymisestään ja tekemisestään sekä omista vahvuuksista ja kehittämiskohteistaan. Valmentajan pelaajalle jakamien pelividoiden ja klippien kautta pelaaja voi analysoida omaa pelaamistaan ja saada palautetta valmentajalta pelaamisensa kehittymisestä.

Valmentajan näkökulmasta MyEerikkilä on työkalu tukea pelaajan kokonaisvaltaiseta kehittymistä ja kehittyä itse valmentajana. Valmentajan saa MyEerikkilän kautta yksityiskohtaista tietoa joukkueensa pelaajien tasosta ja kehittymisestä. Suunnitellessaan harjoittelua MyEerikkilään valmentaja saa automaattisia yhteenvetoja oman joukkueensa harjoittelun määrästä ja laadusta. Videotykalun avulla valmentaja voi analysoida, pilkkoa ja jakaa pelivideoita helposti MyEerikkilässä. Lisäksi valmentaja voi arvioida ja seurata omaa kehittymistään valmentajana.

Valmennuspäällikön näkökulmasta MyEerikkilä on työkalu tukea valmentajan kehittymistä ja valmennustyötä sekä seurata ja tukea pelaajan kokonaisvaltaista kehittymistä. MyEerikkilän kautta valmennuspäällikkö saa keskitetysti tietoa seuransa pelaajien, valmentajien ja joukkueiden kehittymisestä ja tekemisestä eri ajanjaksoina. MyEerikkilään luotavan valmennuslinjan kautta valmennuspäällikkö voi ohjata seuran valmentajien ja joukkueiden toimintaa.

VIDEOJÄRJESTELMÄ

Eerikkilän Urheiluopiston jalkapallohallissa on kiinteä videokuvausjärjestelmä. Kokonaisuuden avulla voidaan kuvata otteluita ja harjoituksia eri kuvakulmista. Kuvattu materiaali tallentuu videopalvelimelle, josta se voidaan siirtää käytettäväksi ja jatkojalostettavaksi valmentajien käyttöön esim. ulkoisen kovalevyn tai sähköisen ympäristön kautta.

Kamerajärjestelmää tukee tekninen kokonaisuus, jossa Ipadia hyväksi käyttäen voidaan tehdä videokirjastoja peleistä ja harjoituksista. Nämä videokirjastot voidaan siirtää helposti sähköiseen ympäristöön.”


Lue lisää SHA toiminnasta:

https://www.eerikkila.fi/valmennuskeskus/sha-jalkapallo/